Login

Mreža FC CHP - Ogrevanje z napravami na gorivne celice

V vsaki državi partnerici projekta FC CHP se je ustvarilo omrežje partnerjev, ki se ukvarjajo s podrocjem soproizvodnje toplote in elektricne energije. Omrezje vkljucuje izobraževalne institucije in podjetja s ciljem razširjanje vedenja o uporabnosti tehnologije gorivnih celic. Vsak partner - clan mreže naj bi deloval v okviru svojih zmogljivosti.

Sestava mreže (partnerjev) zagotavlja:

  • tehnicno in strokovno znanje,
  • dejavnosti projektiranja in seminarjev,
  • priporocila in navodila za uporabo.


Povecava zemljevida s klikom.
Vir: Callux/IBZ