Login

Gorivne celice v Sloveniji 

Gorivne celice: Ogrevanje prihodnosti?

Ogrevalni sistemi na gorivne celice podobno kot naprave za soproizvodnjo s tako imenovanim hladnim zgorevanjem proizvajajo toplotno in elektricno energijo. A medtem ko pretvorba energije pri soproizvodnji poteka na mehanski nacin, poteka pri gorivnih celicah na elektrokemijski nacin, ki zagotavlja še vecjo ucinkovitost.

Evropski prostor je energetsko odvisen od zunanjih virov in sistemi na gorivne celice zaradi svoje ucinkovitosti zagotovo pripomorejo k zmanjšanju te odvisnosti, prav tako pomembno zmanjšujejo obremenitve okolja. Tovrstno odvis­nost pomembno zmanjšuje tudi tehnicno in ekonomsko obvladovanje pridobivanja vodika iz obnovljivih virov, ki jih imamo na voljo. Slovenija, denimo, se veckrat omenja kot z vodnimi viri najbogatejša clanica EU. Elektricna energija, proizvedena v hidroelektrarnah, je obnovljivi vir energije, ki z elektrolizo vode ustvarja vodik. V nocnem casu, ko pricakujemo presežek elektricne energije, je lahko tak postopek ekonomsko sprejemljiv.

Najvecja ovira pri uveljavljanju ogrevalnih naprav na gorivne celice je v njihovi ceni, ki je povezana s povpraševanjem, pomanjkljivost pri komercializaciji vodikovih tehnologij na splošno pa sta tudi proizvodnja in skladišcenje vodika.

Trenutno se v Sloveniji resni?no ne moremo pohvaliti z ogrevalnimi napravami na gorivne celice v realnem okolju, a v Razvojnem centru za vodikove tehnologije si prizadevajo, da bo do konca projekta ene.field druga?e: "Menimo namrec, da ti sistemi lahko uspešno konkurirajo vecini konvencionalnih ogrevalnih sistemov v stanovanjskih stavbah, tudi vecjih, saj so ucinkovitejši in do okolja prijaznejši."