Login

Drugo srecanje partnerjev projekta - delavnica za trenerje

V Osnabrücku je med 23. in 27. marcem potekala v organizaciji lokalne obrtne zbornice delavnica Ucenje - Poucevanje - Usposabljanje s ciljem spoznavanja delovanja kogeneracijskih naprav iz gorivnih celic (Blue Gen in Elcore 4200). Usposabljanja so se udelezili predstavniki vseh partnerskih organizacij, iz Solskega centra Velenje sta bila na delavnici prisotna 2 predstavnika.

Gasilska slika vseh udelezencev delavnice