Login

Projekt ZuHause

Za usposabljanje na podrocju naprav za ogrevanje z gorivnimi celicami (FC CHP) so potrebna ucna gradiva. Ucna gradiva so bila nacrtovana in razvita v okviru projektov ZuHause. To so trije povezani projekti, ki so potekali med leti 2005 in 2012 in imajo naslednje koncne rezultate:

(1) Osnovni modul
V osnovnem modulu je v ospredju predstavitev in prikaz osnovnih znacilnosti za razvoj inovativne tehnologije za uporabo gorivnih celic. Vsebinsko so obravnavane naslednje teme:

 • Elektrokemicna pretvorba
 • Gorivne celice in ogrevalne naprave
 • Oskrba z energijo
 • Povecanje energetske ucinkovitosti
 • Oskrba z energijo z nizkimi emisijami
 • Vodik – gorivo prihodnosti.

(2) Nadaljevalni modul
Vsebuje prikaz trenutnega stanja na podrocju ogrevalnih naprav in pregled možnosti dodatnega usposabljanja in izobraževanja na podrocju uporabe gorivnih celic za ogrevanje.

(3) Izobraževalni modul
Za dodatno usposabljanje strokovnjakov pri uporabi ogrevalnih naprav z gorivnimi celicami vkljucuje naslednje vsebine:

 • Pogoji in pravila za uporabo ogrevalnih naprav na gorivne celice
 • Sestava in delovanje ogrevalnih naprav na gorivne celice
 • Konstruiranje ogrevalnih naprav na gorivne celice
 • Integracija ogrevalnih naprav na gorivne celice v stanovanja
 • Zagon ogrevalnih naprav na gorivne celice in optimizacija delovanja
 • Vzdrževanje ogrevalnih naprav na gorivne celice.

 

V okviru usposabljanja FC CHP projekta bomo vecinoma uporabljali posodobljena gradiva in medije iz projektov ZuHause. Srecali jih boste pri izvajanju e-ucenja, uporabljali pa jih boste tudi v povezavi z razlicnimi deli in napravami med izobraževalnim seminarjem.