Login

Projekt FC CHP-Future izvaja šest partnerskih organizacij iz petih evropskih držav. Vsak od partnerjev deluje na podrocju, ki je povezano z nosilno temo projekta, napravami za ogrevanje z gorivnimi celicami. Prav tako je vsak od partnerjev neposredno povezan v proces izobraževanja in usposabljanja.

Predstavitev partnerjev, ki sodelujejo v projektu, si je mogoce ogledati na naslednjih spletnih podstraneh.