Login

Ciljne skupine

Tehnologija gorivnih celic naslavlja vec razlicnih poklicev. Pri izobraževanju in usposabljanju za uporabo naprav za ogrevanje z gorivnimi celicami so trenutno prioritetne naslednje ciljne skupine: 

(1) Ucitelji, ki bodo izobraževali in seznanjali druge z napravami za ogrevanje z gorivnimi celicami in ki bodo v prihodnje potrebni kot multiplikatorji za izobraževanje in usposabljanje na podrocju stavbne, sanitarne, ogrevalne in prezracevalne tehnike ter energetike. V to skupino spadajo ucitelji prakticnega pouka v srednješolskem in visokošolskem izobraževanju in trenerji na medpodjetniških izobraževalnih centrih.

(2) Dodatno usposobljeni strokovnjaki: podjetniki in obrtniki, ki bodo ponujali in prodajali naprave za ogrevanje z gorivnimi celicami, jih prikljucevali v obstojece sisteme ogrevanja in ki bodo svetovali strankam. Strokovnjake na podrocju ogrevanja, energetike in elektrotehnike je potrebno dodatno usposobiti za nacrtovanje, vgradnjo in delovanje naprav za ogrevanje z gorivnimi celicami ter za vzdrževanje in servisiranje naprav.

(3) Vajenci in solajoci za poklice instalaterjev in mehanikov na podrocju sanitarne, ogrevalne in prezracevalne tehnike ter vajenci in šolajoci na podrocju elektronike in energetike kot bodoci strokovnjaki za tehnologijo gorivnih celic. 

Poleg tegaso naprave za ogrevanje z gorivnimi celicami povezane z energetskimi svetovalci, prostorskimi nacrtovalci in arhitekti, kakor tudi z dimnikarji.

Vsa izobraževanja v projektu FC CHP se izvajajo po konceptu Blended Learning.